Jelentkezési feltételek

Az ÉlesKayak Kft által szervezett tengeri kajak túra programokon.

 

1.,        A túrákra jelentkezni a „Jelentkezési űrlap” hiánytalan kitöltésével lehet. Szervező  visszaigazoló emailben  fogadja a jelentkezést, mely  a részvételi díj Szervezőhöz történő befizetésével válik véglegessé. 

2.,        Elfogadott jelentkezés Résztvevő által bármely okból történő lemondása esetén Szervező a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után visszafizeti Résztvevőnek.

A lemondás időpontja az indulás előtt:
A kötbér mértéke:
legkésőbb 31. Napig
a részvételi díj 20 %-a
30-15 nappal
a részvételi díj 50 %-a
14-8 nappal
a részvételi díj 75 %-a
7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén
a részvételi díj 100 %-a

 

3.,        Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért.  Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztán tartásáról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű és jogszerű használatáról.

4.,        A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges a helyszínen. Résztvevő (18 éven aluliak esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni.

5.,        Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszú távú tengeri kajak túrázásra alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja.

6.,        Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani.

7.,        A program megkezdése előtt és alatt alkohol fogyasztása tilos.

8.,        A hajókban és a felszerelés viselése közben dohányozni tilos.

9.,        A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható.

10.,        Résztvevő hozzájárul, hogy részére Szervező a megadott címre és e-mail címre postai és elektronikus úton, levelezés során reklámot küldjön.

11.,        A tengeri kajakozás erősen időjárásfüggő sport, ezért a túravezetőnek joga és a túrázók biztonsága érdekében kötelessége, hogy az adott körülményeknek megfelelően alakítsa a programot.

12.,     Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a túrán készült fotókat, kisfilmeket Szervező hirdetéseiben, reklám céllal felhasználja tevékenysége bemutatása, népszerűsítése céljából.

13.,     Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben szereplő adatait Szervező megismerje és kezelje.