Jelentkezési feltételek

Az ÉlesKayak Kft által szervezett tengeri kajak túra programokon.

1.,        A túrákra jelentkezni a “Jelentkezési Lap” hiánytalan kitöltésével, aláírásával, valamint a részvételi díj Szervezőhöz történő befizetésével lehet. Szervező a túloldali Részvételi Jegy kiállításával fogadja el a jelentkezést. A Részvételi Jegyet induláskor a túravezetőnél kell leadni.

2.,        Elfogadott jelentkezés Résztvevő által bármely okból történő lemondása esetén Szervező a részvételi díjat az alábbi táblázat szerinti kötbér levonása után visszafizeti Résztvevőnek.

A lemondás időpontja az indulás előtt:
A kötbér mértéke:
legkésőbb 31. Napig
a részvételi díj 20 %-a
30-15 nappal
a részvételi díj 50 %-a
14-8 nappal
a részvételi díj 75 %-a
7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén
a részvételi díj 100 %-a

 

3.,        Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért.  Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű és jogszerű használatukról.

4.,        A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges. Résztvevő (18 éven aluliak esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni.

5.,        Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszú távú tengeri kajak túrázásra alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja.

6.,        Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani.

7.,        A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható.

8.,        Résztvevő hozzájárul, hogy részére Szervező a megadott címre és e-mail címre postai és elektronikus úton, levelezés során reklámot küldjön.

9.,        Fontos: A tengeri kajakozás erősen időjárásfüggő sport, ezért a túravezetőnek joga és a túrázók biztonsága érdekében kötelessége, hogy az adott körülményeknek megfelelően alakítsa a programot.

10.,     Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a túrán készült fotókat, kisfilmeket Szervező hirdetéseiben, reklám céllal felhasználja tevékenysége bemutatása, népszerűsítése céljából.

11.,     Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben szereplő adatait Szervező megismerje és kezelje. 

 

A lemondás időpontja az indulás előtt: A kötbér mértéke:
legkésőbb 31. Napig a részvételi díj 20 %-a
30-15 nappal a részvételi díj 50 %-a
14-8 nappal a részvételi díj 75 %-a
7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a